Subsidies

Met de Electric-PTO van Wierda Hybrid Technologies investeert u in energiezuinige bedrijfsmiddelen die rendement oplevert voor mens en milieu. U hebt daarom een grote kans op subsidies. We vertellen er graag meer over. Wij zien graag dat u optimaal kunt profiteren van alle mogelijkheden.

Energie Investerings Aftrek Electric-PTO (EIA: code 240614)

Besluit u een Electric-PTO aan te schaffen dan hebt u grote kans op de Energie Investerings Aftrek van 45%. Uw netto voordeel is afhankelijk van de entiteit van de onderneming. Netto kan uw voordeel minimaal 11% tot 22,5% zijn van het geïnvesteerde bedrag. U hebt recht op deze subsidie want het hele bedrag dat u investeert zorgt er namelijk voor dat de Electric-PTO het werk overneemt van de reguliere aandrijving. Het resultaat is een positief effect voor milieu en welzijn. Onze ervaring bij het toekennen van een EIA subsidie op onze E-PTO is momenteel 100%. De investeringsaftrek gaat over de totale aankoopsom van de hybride aandrijving. Daarnaast kan het ook zijn dat bepaalde onderdelen van de truck kunnen vallen onder de subsidie regeling. Te denken valt aan: Start- stopsysteem,  adaptive- en GPS cruise-control, LM-velgen, lichtgewicht opbouw, sideskirts, lift-as en wide-spread.

Oplaadpaal aanschaffen?

Als u zelf een oplaadpaal aanschaft, hebt u kans op de MIA- en de VAMIL regeling. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet de paal op een locatie staan waar hij toegankelijk is voor personenauto’s voorzien van geheel of gedeeltelijke elektrische hoofdaandrijving. Voldoet u hieraan? Dan betekent het concreet dat u 75% van de gedane investering voor een laadpaal mag afschrijven (VAMIL ). Daarnaast mag u 36% van de investering aftrekken van de winst voor belasting. Dat geeft een resultaat van zo’n 7% van de investering (MIA).

Meer weten over subsidies, keurmerken en vrijstellingen?

Hebt u vragen of interesse? Dan helpen wij u graag verder. Neem gerust contact met ons op.