Elektrische aandrijving voor sonderingsvoertuig van de BAM (jan. 2021)

In opdracht van A.P. van den Berg uit Heerenveen en BAM infra Nederland, hebben we de aandrijving van de tracks en sonderingsinstallatie voorzien van onze geavanceerde hybride techniek. Daarmee wordt het elektrisch rijden op tracks mogelijk gemaakt én kan de sondeermeester zijn dagelijkse werkzaamheden schoon, stil en emissievrij uitvoeren. Wederom een mooie initiatief om de CO2-, stikstof- en fijnstof uitstoot op de bouwplaats te verlagen en een positieve bijdrage te leveren aan een duurzame en schone samenleving.